MyLongJu Web Panel 1.0

MT2'NIN NABZI BURADA ATIYOR


  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit]

  avatar
  Hectorwilla
  Site Sahibi
  Site Sahibi

  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Shanex10
  Aktiflik" :
  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Left_bar_bleue999 / 999999 / 999Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Right_bar_bleue

  Mesaj Sayısı : 223
  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Shanex12

  beğendim Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit]

  Mesaj tarafından Hectorwilla Bir Ptsi Ara. 20, 2010 2:33 pm

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


  -OSMANLI DEVLETİ-

  Eğitim,Öğretim,Bilim ve Sanat;

  -BİLİM-
  Dil ve Edebiyat:
   Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde hem devlet yazışmalarında hem de edebiyat ve bilim eserlerinde arı bir Türkçe kullanılmıştır.

   Fatih zamanından itibaren Türkçe’ye Arapça ve Farsça kelimelerin girmesiyle OSMANLICA adında yeni bir dil ortaya çıkmıştır.

   OSMANLICA’nın şiirde kullanılması ile DİVAN EDEBİYATI adı verilen bir tür ortaya çıktı.Ancak,Halk Edebiyatı her zaman önemini korudu.Türk halkının duyguları ve düşünceleri,halk şairlerinin mısralarında anlam kazandı.

   Yükselme döneminde yetişen şairlerden BAKİ ve FUZULİ DİVAN EDEBİYATI,PİR SULTAN ABDAL ve KÖROĞLU ise HALK EDEBİYATI dalında ün kazandılar.

   EVLİYA ÇELEBİ,SEYAHATNAME adlı eseriyle KÂTİP ÇELEBİ de KEŞFU’Z-ZÜNÛN ve CİHANNÜMA adlı eserleriyle17.yy da isim yaptılar.

   NABİ,NEDİM,KOCA RAGIP PAŞA,FITNAT HANIM,ŞEYH GALİP 17.YY ünlü edipleridir.

   19. ve 20.yyda ise edebiyatta Avrupa’nın etkisi görülmeye başladı.Bu yandanda milli edebiyat akımı gelişti.Bu dönemin başlıca temsilcileri,ŞİNASİ,ZİYA PAŞA,NAMIK KEMAL,TEVFİK FİKRET,MEHMET EMİN,ZİYA GÖKALP ve YUSUF AKÇORA’dır.

   Osmanlı Padişahlarından bazılarıda edebiyatla ilgilendi,şiir yazanlar oldu.


  Tarih ve Coğrafya;
   Osmanlılarda tarih yazmacılığı 15.yylın ikinci yarısında başladı.ÂŞIK PAŞAZADE,LÜTFÜ PAŞA ve HOCA SAADETTİN EFENDİ gibi ünlü tarihçiler yetişti.

   Bunlardan 16.yyda yaşayan HOCA SAADETTİN EFENDİ,kendisine padişah tarafından görev verilen ilk resmi tarihçidir.

   19.yyda yaşayan AHMET CEVDET PAŞA,Tanzimat Dönemi’nin ünlü devlet ve düşünce adamıdır.Kaleme aldığı TARİH-İ CEVDET,Avrupa tarzında yazılan ilk tarih kitabıdır.

   Coğrafya,Kanuni döneminde uzak deniz seferleri ile önem kazanan bilim dalıdır.Bu dönemde yaşayan PİRÎ REİS,KİTAB-I BAHRİYE adındaki ünlü coğrafya kitabının yazarıdır.SEYDİ ALİ REİS ise MİR’AT-ÜL MEMALİK (Memleketlerin Aynası)adlı eserinde Hint Seferleri ile ilgili eserlerini kaleme almıştır.

   PİRÎ REİS’in çizdiği harita,gerçeğe uygun olarak çizilen İlk Dünya Haritası özelliğini taşumaktadır.

  Tıp;
   Osmanlılarda sağlık işlerine önem verilmiş ve çeşitli yerlerde hastaneler açılmıştır.

   FATİH SULTAN MEHMET,II.BAYEZİD ve KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN,kurdukları medreselerin yanına birer de hasane yaptırmışlardır.

   Süleymaniye Medresesinde tıp öğrenimine önem verilmiştir.Bu alanda ciddî çalışmalar yapılmış,eserler kaleme alınmıştır.

   AMASYALI SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN,AHİ ÇELEBİ ve ALTUNÎ ZADE,dönemin ünlü tıp doktorlarıdır.

  Matematik ve Astronomi;
   Medreselerde matematik öğretimi,Fatih’in ALİ KUŞÇU’yu Türkistan’dan İstanbul’a çağırması ile önem kazandı.

   Ali Kuşçu’nun öğrencileri,matematik ve astronominin gelişmesine hizmet ettiler.

   MİRİM ÇELEBİ,SEYDİ ALİ REİS,TAYÛKİDDİN MEHMET,ünlü matematik ve astronomi bilginleridir.

  Îslamî Bilimler;
   Medreselerde okutulan dini bilimler,HADİS,FIKIH,KELAM ve TEFSİRdi.

   Bu alanda Yavuz Döneminde yaşayan ZEMBİLLİ ALİ CEMALİ EFENDİ ve İBNİ KEMAL(Kemal Paşazade) ün yapmışlardır.

   İBNİ KEMAL tüm İslam aleminde tanınan bir isimdi.

   EBUSSUUD EFENDİ de Kanuni Döneminde yaşayan ünlü din bilginiydi.


  -SANAT-
   Osmanlı sanatında mimarlık ve süsleme sanatları ön plana çıkar.

   Musikiye ilgi 18.yyda başlamıştır.

   Osmanlılarda resim ve heykelin yerini minyatür ve süsleme sanatları almıştır.

  Mimarlık;
   Osmanlılar önceleri Selçuklu ve Bizans etkisinde kalmışlar,daha sonra kendilerine özgü bir tarz geliştirmişlerdir.

   Mimari eserlerin yapımında incelik ve sağlamlık ön planda tutulmuştur.

   Bursa’da ULU CAMİ,YEŞİL CAMİ,YEŞİL TÜRBE,Kuruluş Dönemi’nin örnek eserleridir.

   Bu dönemde camilerin yanısıra pek çok medrese,kütüphane,türbe ,kervansaray,han,hamam,ibarethane,çeşme,yol ve köprü yapılmıştır.

   Osmanlı mimarisi Fatih Döneminden itibaren büyük bir gelişme göstermiştir.FATİH CAMİİ,ÇİNİLİ KÖŞK,TOPKAPI SARAYI bu dönemin ünlü eserleridir.

   Osmanlı mimarisinin altın çağı 16.yydadır.Çünkü MİMAR SİNAN bu dönemde yaşamıştır.

   İstanbulda ŞEHZADE CAMİİ ile SÜLEYMANİYE CAMİİ ve Edirne’de SELİMİYE CAMİİ,Mimar Sinan’ın en çok beğenilen üç eseridir.

   17.yymimarisinde de Mimar Sinan tarzının etkileri görülmektedir.Bu dönemin en ünlü eseri MİMAR MEHMET tarafından yapılan SULTANAHMET CAMİİ’dir.

   18.yy eserlerinde,bati mimari tarzının etkileri görülmeye başlar.Bu dönemde BAROK TARZI bazı ilavelerle Türk Mimarisine uygulanmıştır.İstanbul’da NURUOSMANİYE CAMİİ ve SELİMİYE KIŞLASI,bu tarza örnek eserlerden bazılarıdır.

   19.yy Osmanlı mimarisi batı etkisinde gelişme göstermiştir.Bu dönemde yaptırılan DOLMABAHÇE,ÇIRAĞAN ve BEYLERBEYİ saraylarında,Avrupa’nın tanınmış sarayları örnek alınmıştır.

   Daha sonra Alman mimarisi örnek alınarak HAYDARPAŞA TREN İSTASYONU,NUMUNE HASTANESİ gibi bazı eserler inşa edilmiştir.

   20.yyda NEO KLASİK(Eski tarza dönüş) eserler dikkat çekmektedir.Bu tarzın öncülüğünü MİMAR KEMALETTİN yaptırmıştır.

  Süsleme Sanatları;
   Osmanlılar mimarinin yanısıra ÇİNİCİLİK,NAKKAŞLIK,OYMACILIK,KAKMACILIK,HATTATLIK ,KİTAP BEZEME ve CİLTÇİLİK gibi süsleme sanatlarında da ileri gitmişlerdir.

   Çinicilik,Selçuklu döneminden bu yana Anadolu’da önemini koruyan sanatlardan biridir.

   Bursa’daki YEŞİL TÜRBE,Osmanlı çini sanatının ilk örneklerindendir.İstanbul’da ÇİNİLİ KÖŞK ve SULTANAHMET CAMİİ’nin çinileri çok ünlüdür.

   Osmanlılarda camii,saray,konak gibi yapıların duvar ve tavanları nakışlarla süslenmiştir.

   Osmanlılarda taş,maden,ve ağaç oymacılığı çok gelişmiştir.Kakmacılıkta ise sedef,altın,gümüş,zümrüt ve yakut gibi değerli taş ve madenler kullanılmıştır.

   Süsleme sanatında hat(yazı)sanatının ayrı bir yeri vardır.Özellikle camiler güzel yazılarla bezenmiştir.SÜLAYMANİYE CAMİİ’nin yazılarını yazan AHMET ŞEMSETTİN KARAHİSARÎ,o dönemin ünlü hattatıdır.

   Elle yazılan kitaplarda da hat sanatının ne kadar geliştiğini görmek mümkündür.Bu kitaplar altın yaldızlarla nakışlanmış,bir özenle ciltlenmiştir.

   Osmanlılar da resim,minyatür alanında gelişme gösterdi.18.yyda yetişen LEVNÎ bu dönemin ünlü minyatür sanatçısıdır.

   19.yyda minyatürün yerini yavaş yavaş resim almaya başladı.ŞEKER AHMET PAŞA ve OSMAN HAMDİ BEY gibi ressamlar bu dönemde yaşadı.

  Türk Musikîsi;
   Osmanlılarda musikîye de çok önem verildi.Bu sanat,KLASİK ve HALK MUSİKÎSİ olmak üzere iki dalda gelişti.

   Klasik Türk Musikîsi 18.yyda önem kazanmaya başladı.Kendiside bestekae olan III.Selim döneminde güzel eserler verildi.

   İSMAİL DEDE EFENDİ,HACI ARİF BEY,ZEKAÎ DEDE ve TANBURÎ CEMİL BEY 19.yyla damgasını vuran bestekarlardır.
  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]


  En son Hectorwilla tarafından Ptsi Ara. 20, 2010 2:34 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi  FARK İÇİN DOĞMUŞUZ

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
  Fazla Söze Gerek Yok Hectorwilla Fark Yaratır
  [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

  Üye
  {}

  D. Moderatör
  {}

  Moderatör
  {}

  S. Moderatör
  {}

  Yönetici
  {}

  Admin
  {}

  [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] -:¦:-•:*’””*:•.-:¦:-•*(- Hectorwilla -)*•-:¦:-•:*””’*:•-:¦:- [Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
  avatar
  Hectorwilla
  Site Sahibi
  Site Sahibi

  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Shanex10
  Aktiflik" :
  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Left_bar_bleue999 / 999999 / 999Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Right_bar_bleue

  Mesaj Sayısı : 223
  Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit] Shanex12

  beğendim Geri: Osmanlı Devleti Kültürü [Sabit]

  Mesaj tarafından Hectorwilla Bir Ptsi Ara. 20, 2010 2:33 pm

  uP gÜNcEL

   Forum Saati Salı Kas. 12, 2019 7:23 pm